Träffas/
Meet Online

Vi ses på NordGlobs online-seminarium även i vår! Ta en titt på det spännande schemat, och boka in de här eftermiddagarna redan nu.

We hope to see you at NordGlob’s online seminars also this spring! Take a look at the exciting schedule, and pencil in these afternoons.


Läs mer/read more:

Föredrag/Talks

25e februari 2022

Lisa Hellman presenterar iThe Global History Lecture series (online).

February 25 2022

Lisa Hellman presents in The Global History Lecture series (online).Nya publikationer/ New publications

“Home-Based Work and and Home-Based Workers (1800-2021)”, (ed. Malin Nilsson, Indrani Mazumdar & Silke Neunsinger), Studies in Global Social History, Brill.


Se även Linda Andersson Burnetts kapitel i/See also the chapter of Linda Andersson Burnett in

“The Routledge Companion to Global Indigenous History”, (ed. Ann McGrath & Lynette Russell), Routledge.


NordGlob

Här samlas forskare, lärare, studenter och de som arbetar med förmedling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island kring ett gemensamt intresse för globalhistoria. Här ryms allt från vår äldsta historia till nutidshistoria. Här drar vi nytta av våra historiska band, och ömsesidigt begripliga skandinaviska språk, för att gå bortom nationen som på förhand given analytisk gräns.

Here researchers, teachers, students and those who work with outreach in Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland gather, all based on their common interest in global history – whether ancient or modern. Here we make use of our historical ties, and mutually comprehensible Scandinavian languages, to go beyond the nation as the given analytical framework.


Bakgrundsbild på jordglob https://digitaltmuseum.se/021026149476/jordglob 

Foto: Per Torgén / Örebro läns museum