Träffas/
Meet Online

Vi ses på NordGlobs online-seminarium även i höst! Ta en titt på det spännande schemat, och boka in de här eftermiddagarna redan nu.

We hope to see you at NordGlob’s online seminars also this spring! Take a look at the exciting schedule, and pencil in these afternoons.


Läs mer/read more:

Goda nyheter/Good news

NordGlob har fått finansiering från Crafoordska stiftelsen. Vi ser därmed fram emot ännu fler aktiviteter, bland annat två workshops under det kommande läsåret.

NordGlob has just received funding from the Crafoord Foundation. We thus look forward to even more activities, including two workshops, during the coming academic year.


Ny bok/New Book

NordGlob-medlemmen Gunnel Cederlöf har släppt en ny book: “Flows and Friction in Transhimalayan Spaces: Histories of Networking and Border Crossing” (red. Cederlöf and Van Schendel). Grattis!

NordGlob member Gunnel Cederlöf has just released a new book “Flows and Friction in Transhimalayan Spaces: Histories of Networking and Border Crossing” (ed. Cederlöf and Van Schendel). Congratulations!


NordGlob

Här samlas forskare, lärare, studenter och de som arbetar med förmedling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island kring ett gemensamt intresse för globalhistoria. Här ryms allt från vår äldsta historia till nutidshistoria. Här drar vi nytta av våra historiska band, och ömsesidigt begripliga skandinaviska språk, för att gå bortom nationen som på förhand given analytisk gräns.

Here researchers, teachers, students and those who work with outreach in Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland gather, all based on their common interest in global history – whether ancient or modern. Here we make use of our historical ties, and mutually comprehensible Scandinavian languages, to go beyond the nation as the given analytical framework.


Bakgrundsbild på jordglob https://digitaltmuseum.se/021026149476/jordglob 

Foto: Per Torgén / Örebro läns museum