Träffas/
Meet Online

Vi ses på NordGlobs online-seminarium även i höst! Ta en titt på det spännande schemat, och boka in de här eftermiddagarna redan nu.

We hope to see you at NordGlob’s online seminars also this autumn! Take a look at the exciting schedule, and pencil in these afternoons.


Läs mer/read more:

CFP: Colonial Baggage

Mikko Toivanen organiserar en online-workshop (länk nedan) om ‘imperial tourism’ vid LMU i November i år. Workshopen använder både ‘imperier’ och ‘turism’ i vid bemärkelse, vilket gör att t.ex. användningen av samisk symbolik/ samiskt kulturarv inom turism i Lappland skulle räknas, men även andra ämnen av global natur.

Mikko Toivanen organizes an online workshop (link below) on ‘imperial tourism’ at LMU in November this year. The workshop works with broad definitions of both ‘tourism’ and ’empire’, e.g. the uses of Sámi imagery/heritage in Lapland tourism could count, as well as many other possible topics that you might find relevant.

NordGlob på ENIUGH/
NordGlob at ENIUGH

Den 15e juni 16.15–18 håller NordGlob ett nätverksmöte för alla med intresse av nordisk globalhistoria på ENIUGH-kongressen i Åbo. Träffen kommer att fokusera på vilka specifika möjligheter och utmaningar det nordiska perspektivet bidrar med till globalhistoria som fält. Även om du inte är anmäld till kongressen som helhet kommer det att finnas möjlighet att få gratis lyssnar-biljetter till nätverksmötet.

On June 15th, 16.15–18 NordGlob has a network meeting for all interested in Nordic global history at the ENIUGH-congress in Turku. This meeting will focus on the specific opportunities and challenges that the Nordic perspective can add to global history as a field. Even if you are not planning to register to the conference as a whole, there will still be opportunities to receive free tickets to the network meeting.


NordGlob

Här samlas forskare, lärare, studenter och de som arbetar med förmedling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island kring ett gemensamt intresse för globalhistoria. Här ryms allt från vår äldsta historia till nutidshistoria. Här drar vi nytta av våra historiska band, och ömsesidigt begripliga skandinaviska språk, för att gå bortom nationen som på förhand given analytisk gräns.

Here researchers, teachers, students and those who work with outreach in Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland gather, all based on their common interest in global history – whether ancient or modern. Here we make use of our historical ties, and mutually comprehensible Scandinavian languages, to go beyond the nation as the given analytical framework.


Bakgrundsbild på jordglob https://digitaltmuseum.se/021026149476/jordglob 

Foto: Per Torgén / Örebro läns museum