Online och/and offline

NordGlob har regelbundet gemensamma seminarier. Prenumerera på nyhetsbrevet, så kan se fram emot ett spännande schema både på plats runtom i Norden, och online.

NordGlob regularly arranges joint seminars! Sign up for the newsletter to receive an exciting schedule, with in-person seminars in the Nordic countries as well as online.


Läs mer/read more:

Goda nyheter/Good news

NordGlob-medlemmar i Köpenhamn Lund har fått medel för att under flera år bygga upp en global, humanistisk miljö. De arrangerar olika aktiviteter, och erbjuder seed-funding.

NordGlob members in Copenhagen has received funds to build an environment for  global humanities. They arrange a number of different activities, and also offer seed funding.


PhD Course/Kurs

Global Archives Online är en tvärdisciplinär och internationell forskarutbildningskurs organiserad av Stockholms universitet, Linnéuniversitet och Lunds universitet. Den välkomnar doktorander från andra universitet, och utlandet. Kursen är riktad till doktorander och forskare tidigt i karriären vars forskning är baserad på digitala arkivresurser, och som förhåller sig till arkiv med en global eller transnationell dimension. Kursen går hösten 2024.

Obs! Deadline för anmälan 5 augusti

Global Archives Onlines is an interdisciplinary and international graduate school organized by Stockholm University in collaboration with Linnaeus University and Lund University, and welcomes PhD students from universities in Sweden and abroad (online). GAO-S targets PhD candidates and early career scholars whose research is based on digital archival sources in various languages and who engage with archives and repositories with a global or transnational dimension. The course is offered the autumn of 2024.

NB! Deadline August 5.

NordGlob

Här samlas forskare, lärare, studenter och de som arbetar med förmedling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island kring ett gemensamt intresse för globalhistoria. Här ryms allt från vår äldsta historia till nutidshistoria. Här drar vi nytta av våra historiska band, och ömsesidigt begripliga skandinaviska språk, för att gå bortom nationen som på förhand given analytisk gräns.

Here researchers, teachers, students and those who work with outreach in Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland gather, all based on their common interest in global history – whether ancient or modern. Here we make use of our historical ties, and mutually comprehensible Scandinavian languages, to go beyond the nation as the given analytical framework.


Bakgrundsbild på jordglob https://digitaltmuseum.se/021026149476/jordglob 

Foto: Per Torgén / Örebro läns museum