Träffas/
Meet Online

Vi ses på NordGlobs online-seminarium även i höst! Ta en titt på det spännande schemat, och boka in de här eftermiddagarna redan nu.

We hope to see you at NordGlob’s online seminars also this autumn! Take a look at the exciting schedule, and pencil in these afternoons.


Läs mer/read more:

CFP: Colonial Baggage

Mikko Toivanen organiserar en online-workshop (länk nedan) om ‘imperial tourism’ vid LMU i November i år. Workshopen använder både ‘imperier’ och ‘turism’ i vid bemärkelse, vilket gör att t.ex. användningen av samisk symbolik/ samiskt kulturarv inom turism i Lappland skulle räknas, men även andra ämnen av global natur.

Mikko Toivanen organizes an online workshop (link below) on ‘imperial tourism’ at LMU in November this year. The workshop works with broad definitions of both ‘tourism’ and ’empire’, e.g. the uses of Sámi imagery/heritage in Lapland tourism could count, as well as many other possible topics that you might find relevant.

Webinar om tysk kolonialhistoria/
Webinar on German colonial history

Under hösten  organiserar Dr. Minu Haschemi Yekani (Freie Universität Berlin), Dr. Dörte Lerp (Freie Universität Berlin) and Dr. Janne Lahti (University of Helsinki) en serie om fyra webinarier som reflekterar över tyska (post)koloniala kopplingar.

This autumn Dr. Minu Haschemi Yekani (Freie Universität Berlin), Dr. Dörte Lerp (Freie Universität Berlin) and Dr. Janne Lahti (University of Helsinki) are organizing a webinar series reflecting on German (Post)Colonial Connections.


NordGlob

Här samlas forskare, lärare, studenter och de som arbetar med förmedling i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island kring ett gemensamt intresse för globalhistoria. Här ryms allt från vår äldsta historia till nutidshistoria. Här drar vi nytta av våra historiska band, och ömsesidigt begripliga skandinaviska språk, för att gå bortom nationen som på förhand given analytisk gräns.

Here researchers, teachers, students and those who work with outreach in Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland gather, all based on their common interest in global history – whether ancient or modern. Here we make use of our historical ties, and mutually comprehensible Scandinavian languages, to go beyond the nation as the given analytical framework.


Bakgrundsbild på jordglob https://digitaltmuseum.se/021026149476/jordglob 

Foto: Per Torgén / Örebro läns museum