Bli nästa generations  globalhistoriker

Become the next generation of global history

Det finns flera breda utbildningsinitativ inom globalhistoria i Norden.

The Nordic countries offer a broad range of educational initiatives within global history.

Globalhistoria på våra nordiska universitet/
Global history at our Nordic universities

Du som vill lära dig mer om globalhistoria kan hitta det i form av enskilda kurser, kvällskurser eller hela program.
Nedan följer ett axplock, hör gärna av dig med tips på fler kurser på detta tema.

If you want to learn more about global history, you can do so via daytime and evening courses, or entire programmes.
Here follows a short selection. You are most welcome to contribute suggestions of other courses on this theme.

aarhus universitet

Aarhus universitet erbjuder ett program i Globala studier, som ges inom ramen för Institut for Kultur og Samfund.

NORGES TEKNISK-NATURVETENSKAP-LIGA UNIVERSITET

Här ges en kurs om globala förbindelser, interaktioner och kolonialism från 1400-talet och framåt.

LINNÉUNIVERSITETET

Här finns flera valbara globalhistoriska kurser, bland annat “Imperialism and the making of the modern world”

universitetet i oslo

Här kan du läsa fristående kurser, bland annat om det globala kalla kriget, och globaliseringens historiegrafi.

Stockholms universitet

Här kan du läsa en globalhistorisk grundkurs, på historiska institutionen, men också kurser om global ekonomiska kriser på insitutionen för ekonomisk historia.

åbo akadEMI

Läser du ett program inom allmän historia kommer du att fokusera på världen utanför Europa, och efter 1500.