Sea Treaties podcast

I-den här New Diplomatic History-podcasten beskriver NordGlob-medlemmarna Birgit Tremml-Werner och Stefan Amirell Eklöf sitt projekt om sydostasiatiska maritima fördrag.

In this New Diplomatic History Podcast, the NordGlob members Birgit Tremml-Werner and Stefan Amirell Eklöf describe their project on South East Asian maritime treaties.


The Living on the Edge podcast

Podden utforskar olika former av socialt, juridiskt och politiskt skapande av gränser i den tidigmoderna världen från ett jämförande globalhistoriskt perspektiv. Podden utgår från ett projekt finansierat av the British Academy, och ett samarbete mellan NordGlob, Bonns universitet och Edmond Smith vid Manchesters universitet.

This podcast explores different forms of social, legal and political border-making in the early modern world, from a comparative global historical perspective. The pod is based on a the British Academy-funded project, and a cooperation between NordGlob, the University of Bonn and Edmond Smith at the University of Manchester.

sari nauman

I det här avsnittet intervjuas Sari Nauman (Göteborgs universitet), som utforskar skapandet av gränser och koncept som säkerhet och säkretisering, utifrån ett empiriskt fokus på flyktingar och migranter, i det Svenskt-Finska riket under det tidiga 1700-talet.

In this episode, Sari Nauman (Gothenburg University) is interviewed about her research, exploring border-making based on concepts such as security and securitization, with an empirical focus on refugees and migrations in Swedish-Finnish realm in the early 18th century.

Bilden ovan visar en supplikation från en finsk flykting 1710 (foto: Sari Nauman)

The image above is of a supplication written by a Finnish refugee in 1710 (photo: Sari Nauman)


barend noordam

I det här avsnittet intervjuas Barend Noordam (Universitat Autonòma de Barcelona), som utforskar skapandet av gränser som en orsak och effekt av utbyten kring militär teknologi i relationer mellan det Osmanska riket och Ming-imperiet under 1500 och 1600-talet.

This episode is an interview with Barend Noordam (Universitat Autonòma de Barcelona), who analyses border-making as a cause and an effect of exchanges of military technology between the Ottoman and Ming empires during the 16th and 17th centuries

Edmond smith

Det här avsnittet är en intervju med Edmond Smith (the University of Manchesters) om hans forskning som utforskar gränser i Akan-regionen i Västafrika. Under fjorton- och femtonhundratalet uppmuntrades den globala guldhandeln, här men de utländska handelsmännen – vare sig wangara i norr eller portugiser vid sydkusten – nekades tillgång till det gulproducerande fastlandet.

In this episode, Edmond Smith (the University of Manchester) shares his research about border-making in the Akan region on the West coast of Africa. In the fifteenth to seventeenth centuries, the gold trade was encouraged here while the foreign traders – whether Wangara in the north or Portuguese in the south – were denied access to the gold-producing hinterland.

Bilden ovan är av en guldvikt från Akan (Foto: Edmond Smith)

The image above is an Akan gold weight (Photo: Edmond Smith)


Lisa Hellman

I det här avsnittet intervjuas Lisa Hellman (Universität Bonn) om skapandet av gränser i det semi-nomadiska Dzungariska riket under sexton- och sjuttonhundratalet, vilket leder till en debatt om globalhistoriska forskningsmetoder, och fältets framtid.

In this episode, Lisa Hellman (Bonn University) is interviewed about border making in the semi-nomadic Dzungar realm in the seventeenth and eighteenth century, sparking a discussion about the methods and future of global history.

Bilden ovan är en karta över det Dzungariska imperiet av Philip Johan von Strahlenberg.

The image above is a map of the Dzungar empire by Philip Johan von Strahlenberg.

This podcast is also available on: