Globalhistoriska aktiviteter/
Events in global history

I Norden finns det många löpande aktiviteter inom det globalhistoriska fältet: allt från föreläsningar till internationella konferenser.

NordGlob bidrar bland annat med skrivretreats, workshops och konferenspaneler.

In the Nordic countries there are multiple ongoing activities within the field of global history, ranging from lectures to international conferences.

NordGlob contributes among other things with writing retreats, workshops and conference panels.

Kommande/
Upcoming

Även under 2021 kan vi se fram emot flera forskningsaktiviteter med globalhistorisk koppling.

Also during 2021 we can look forward to several activities with connection to global history.

The Conversation: a blog on comparative diplomacy

MAY – SEPTEMBER

I samarbete med International Institute for Asian Studies (IIAS) har NordGlob-medlemmar startat The Conversation, en blogg som jämför diplomatihistoriska fenomena i Sydostasien. Uppdateras varannan vecka.

In cooperation with the International
Institute for Asian Studies (IIAS), NordGlob members have started The Conversation, a blog that compares phenomena of diplomatic history in Southeast Asia. It is updated twice monthly.

NordGlob på ENIUGH-kongressen

15 JUNI

Den sjätte europeiska konferensen för globalhistoria, arrangerad av ENIUGH, går av stapeln i Åbo/Turku 15-19 juni. Där har NordGlob även ett nätverksmöte, den 15e Juni, 16.15.

The 6th European conference for global history, arranged by ENIUGH, takes place in Turku June 15–19th. During the congress, there is also a NordGlob network meeting in the form of a plenary, on June 15th, 16.15.

 Launch Global Diplomatic History Network

18 MAJ

Online-lansering av det internationella nätverket Global Diplomacy Network.

Online launch of the international Global Diplomacy Network.


Forskningsseminariet på Concurrences

28 JAN – 10 JUNI

Linnéuniversitets Centre for Concurrences erbjuder under våren flera seminarier av intresse för den globalhistoriskt intresserade.

Centre for Concurrences offers several seminars for those with an interests in global history.

Nordiska seminarer i global arbetarhistoria/
Nordic seminars in global labour history

Vår/Spring 2021

Under våren 2021 kommer Nordic Labour History Network att arrangera en rad webbinarier om arbetarhistoria.

During the spring of 2021 the Nordic Labour History Network will arrange an ongoing webinar on the history of labour.

Youtube-intervju

Tokyo College har släppt en you-tube serie med ‘globala dialoger’, där en NordGlob-medlem bidrar med ett avsnitt om globalhistoria och genus.

Tokyo College has released a series of ‘global dialogues’ , where a member of NordGlob contributes with a session on global history and gender.

Åbo Akademi satsar på globalhistoria/
Åbo Academy University’s global history initiative

GRUNDAT 2015/INITIATED 2015

Sedan starten 2015 har the Global History Laboratory utforskat nordisk kolonialhistoria, transnationella motståndsrörelser, minoriteter såväl som förflutna framtider och antropocen. Verksamheten bedrivs i fyra forskningskluster.

Initiated in 2015, the Global History Laboratory explores Nordic colonial history, trans-national resistance movements, minorities as well as past futures and the Anthropocene. The resarch is conducted by four research clusters.

Senter for global och komparativ idéhistorie/
Global and Comparative History of Ideas

GRUNDAT 2015/INITIATED 2015

Samvirkeforetaket SGOKI har som mål å idéhistorisk perspektiv drive forskning, formidling og utadrettet virksomhet angående globale og komparative forbindelser i fortid, nåtid og potensiell framtid.

The aim of SGOKI is to conduct research, dissemination and investigation of global and comparative relations in the past, present and potential future.