Globalhistoriska aktiviteter/
Events in global history

I Norden finns det många löpande aktiviteter inom det globalhistoriska fältet: allt från föreläsningar till internationella konferenser.

NordGlob bidrar bland annat med skrivretreats, workshops och konferenspaneler.

In the Nordic countries there are multiple ongoing activities within the field of global history, ranging from lectures to international conferences.

NordGlob contributes among other things with writing retreats, workshops and conference panels.

Kommande/
Upcoming

Även i år kan vi se fram emot flera forskningsaktiviteter med globalhistorisk koppling.

Also this year we can look forward to several activities with connection to global history.

NordGlob på ENIUGH-kongressen


NordGlob var med på den europeiska globalhistoriska kongressen, ENIUGH, i den Haag, där vi också höll en nätverksträff.


Global Diplomatic History Network


Det internationella nätverket Global Diplomacy Network organiserar flera evenemang baserade på internationellt forskningssamarbete.

Detta inkluderade en NordGlob-affilierad sommarskola 26-28 Juni, i Leiden.

 


Åbo Akademi satsar på globalhistoria/Åbo Academy University’s global history initiative

GRUNDAT 2015/INITIATED 2015

Sedan starten 2015 har the Global History Laboratory utforskat nordisk kolonialhistoria, transnationella motståndsrörelser, minoriteter såväl som förflutna framtider och antropocen. Verksamheten bedrivs i fyra forskningskluster.

Initiated in 2015, the Global History Laboratory explores Nordic colonial history, trans-national resistance movements, minorities as well as past futures and the Anthropocene. The resarch is conducted by four research clusters.

Forskningsseminariet på Concurrences


Linnéuniversitets Centre for Concurrences erbjuder under flera seminarier av intresse för den globalhistoriskt intresserade.

Centre for Concurrences offers several seminars for those with an interests in global history.

The Conversation: a blog on comparative diplomacy


I samarbete med International Institute for Asian Studies (IIAS) har NordGlob-medlemmar startat The Conversation, en blogg som jämför diplomatihistoriska fenomena i Sydostasien. Uppdateras varannan vecka.

In cooperation with the International
Institute for Asian Studies (IIAS), NordGlob members have started The Conversation, a blog that compares phenomena of diplomatic history in Southeast Asia.

 ESSHC

NordGlob är också del i det Globala Nätverket inom European Social Science History Conference.

Under det senaste mötet i Göteborg i april 223, arrangerade NordGlob ett nätverksmöte.


NordGlob is also part of the Global Network within the European Social Science History Conference.

During its last meeting in Gothenburg in April 2023, NordGlob also arranged a network meet-up.

Nordiska seminarer i global arbetarhistoria/
Nordic seminars in global labour history

Nordic Labour History Network har arrangerat en rad webbinarier om arbetarhistoria.

The Nordic Labour History Network arranges an ongoing webinar on the history of labour.

Senter for global och komparativ idéhistorie/
Global and Comparative History of Ideas

GRUNDAT 2015/INITIATED 2015

Samvirkeforetaket SGOKI har som mål å idéhistorisk perspektiv drive forskning, formidling og utadrettet virksomhet angående globale og komparative forbindelser i fortid, nåtid og potensiell framtid.

The aim of SGOKI is to conduct research, dissemination and investigation of global and comparative relations in the past, present and potential future.