Globalhistoriska aktiviteter/
Events in global history

I Norden finns det många löpande aktiviteter inom det globalhistoriska fältet: allt från föreläsningar till internationella konferenser.

NordGlob bidrar bland annat med skrivretreats, workshops och konferenspaneler.

In the Nordic countries there are multiple ongoing activities within the field of global history, ranging from lectures to international conferences.

NordGlob contributes among other things with writing retreats, workshops and conference panels.

Kommande/
Upcoming

Även under 2021 kan vi se fram emot flera forskningsaktiviteter med globalhistorisk koppling.

Also during 2021 we can look forward to several activities with connection to global history.

Nordiska historikermötet/Congress of Nordic Historians

8-11 AUGUSTI 2022

I Augusti 2022 går Nordiska historikermötet av stapeln i Göteborg, och arrangerat av Göteborgs universitet. NordGlob kommer vara på plats, och arrangera sessioner.

In Gothenburg in August 2022 the Congress of Nordic Historians will take place, arranged by Gothenburg University. NordGlob will be present, and arrange sessions.

Global Diplomatic History Network

VÅR/SPRING 2022

Det internationella nätverket Global Diplomacy Network organiserar evenemang baserade på internationellt forskningssamarbete.

The international Global Diplomacy Network organises events based on international research cooperation.


Forskningsseminariet på Concurrences

VÅR/SPRING 2022

Linnéuniversitets Centre for Concurrences erbjuder under våren flera seminarier av intresse för den globalhistoriskt intresserade.

Centre for Concurrences offers several seminars for those with an interests in global history.

The Conversation: a blog on comparative diplomacy

HÖST-VINTER/AUTUMN-WINTER 21/22

I samarbete med International Institute for Asian Studies (IIAS) har NordGlob-medlemmar startat The Conversation, en blogg som jämför diplomatihistoriska fenomena i Sydostasien. Uppdateras varannan vecka.

In cooperation with the International
Institute for Asian Studies (IIAS), NordGlob members have started The Conversation, a blog that compares phenomena of diplomatic history in Southeast Asia.

Nordiska seminarer i global arbetarhistoria/
Nordic seminars in global labour history

Nordic Labour History Network har arrangerat en rad webbinarier om arbetarhistoria.

The Nordic Labour History Network arranges an ongoing webinar on the history of labour.

Åbo Akademi satsar på globalhistoria/
Åbo Academy University’s global history initiative

GRUNDAT 2015/INITIATED 2015

Sedan starten 2015 har the Global History Laboratory utforskat nordisk kolonialhistoria, transnationella motståndsrörelser, minoriteter såväl som förflutna framtider och antropocen. Verksamheten bedrivs i fyra forskningskluster.

Initiated in 2015, the Global History Laboratory explores Nordic colonial history, trans-national resistance movements, minorities as well as past futures and the Anthropocene. The resarch is conducted by four research clusters.

NordGlob på ENIUGH-kongresser

2021

När den sjätte europeiska konferensen för globalhistoria, arrangerad av ENIUGH, gick av stapeln i Åbo/Turku höll NordGlob i en session och nätverksmöte.

When the 6th European conference for global history, arranged by ENIUGH, took place in Turku June 15–19th, NordGlob arranged a plenary session and a network meeting.

Senter for global och komparativ idéhistorie/
Global and Comparative History of Ideas

GRUNDAT 2015/INITIATED 2015

Samvirkeforetaket SGOKI har som mål å idéhistorisk perspektiv drive forskning, formidling og utadrettet virksomhet angående globale og komparative forbindelser i fortid, nåtid og potensiell framtid.

The aim of SGOKI is to conduct research, dissemination and investigation of global and comparative relations in the past, present and potential future.