Seminarier 2021/
Seminars 2021

Under 2021 sker NordGlob-seminarierna en gång i månaden, och uteslutande online. Seminariespråken är de skandinaviska språken, och vid behov engelska.

During 2021 the NordGlob seminars take place once a month, and online. The seminar languages are the Scandinavian languages and, when needed, English.september

 21 september

16.00

Gunvor Simonsen presenterar papperet “In the Same Sea: The Lesser Antilles in Slavery and Freedom”.

(in English)

Kommentator: Victor Wilson

Ordförande: Stefan Eklöf Amirell


Oktober

19 oktober

16.00

Leidulf Melve och Eivind Heldaas Seland presenterar sin nya bok “Hva er globalhistorie”.

Kommentator: Holger Weiss

Ordförande: Birgit Tremml-Werner

November

23 november

16.00

Eleonora Poggio presenterar projektet “Att forma främlingskap. Statens roll i bildande av social tillhörigheter i koloniala Latinamerika 1590–1700”.

Kommentator: Maria Medina

Ordförande: Hanne Østhus

december

14 december

16.00

Anna Knutsson presenterar sitt pågående forskningsprojektom global handel över Färöarna.

Kommentator: Benjamin Asmussen

Ordförande: Hanne Østhus
Image from https://satwcomic.com/

Tidigare seminarier

Februari

 23 februari

16.00

Joachim Östlund presenterar sin nyutkomna bok “Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige”

Kommentator: Adam Hjortén

Mars

23 mars

14.00 – obs! tiden

John Hennessey presenterar sitt pågående forskningsprojekt “Anomalous Aryans? Western Scientific Racism and the Ainu as a ‘Lost White Race,’ 1868-1941”

Kommentator: Otso Kortekangas

April

20 april

16.00

Francisca Hoyer presenterar sin avhandling “Relations of Absence: Germans in the East Indies and Their Families c. 1750-1820.”

(in English)

Kommentator: Aske Laursen Brock

Maj

25 maj

16.00

Hanne Østhus presenterar sitt pågående forskningsprojekt “Servants and slaves in early modern Denmark-Norway” och reflekterar över kopplingen mellan skandinavisk socialhistoria, kolonialhistoria och global labour history.

Kommentator: Silke Neunsinger

Seminarieverksamheten/
about the seminars

Seminarieverksamheten består av tre delar: presentationer av färdiga projekt, pågående forskning, och planer för framtida forskning. Deltagarna utgörs både av medlemmar av NordGlob och gäster, och skiftar alltså från gång till gång. Arbetsspråket växlar mellan de skandinaviska språken och engelska efter behov. Seminarierna sker i första hand online.

There are three types of seminars: presentations of finished projects, of ongoing research, and of plans for future research. The groups are constituted both of NordGlob members and guests, and thus vary depending on the seminar. The working languages will be either the Scandinavian languages or English, according to our needs. The Seminars primarily take place online.

Likt mytens nornor Urd, Verdandi och Skuld är NordGlob inriktade såväl på ämnets förflutna, nu och dess framtid.

Like the norns of our joint myths, Nordglob is concerned both of the past, present and future of the field.

NordGlob debatt/debate
URD

I den här delen av seminarieverksamheten diskuteras både projekt som precis är avslutade och publicerade, men här finns också tillfälle att samlas och diskutera klassiska texter.

In this type of seminar, we discuss projects that have just been finished and published, but there is also an opportunity to jointly return to and discuss classic works.

NordGlob pågående/ongoing
VERDANDI

I den här delen av vår seminarieverksamhet samlas vi kring pågående arbeten: här diskuteras arbetstexter, ofärdiga texter, och projekt som håller på att ta form.

In this type of seminar, we focus on ongoing work, and discuss working papers, unfinished texts, and projects that are still taking shape.


NordGlob horisont/horizon
SKULD

I den här delen av seminarieverksamheten finns utrymme att lägga fram idéer på forskningsprojekt, och utkast till ansökningar inom det globalhistoriska fältet.

In this type of seminar there is an opportunity to present ideas for research projects, and drafts for applications within the field of global history.