The Living on the Edge podcast

Podden utforskar olika former av socialt, juridiskt och politiskt skapande av gränser i den tidigmoderna världen från ett jämförande globalhistoriskt perspektiv. Podden utgår från ett projekt finansierat av the British Academy, och ett samarbete mellan NordGlob, Bonns universitet och Edmond Smith vid Manchesters universitet.

This podcast explores different forms of social, legal and political border-making in the early modern world, from a comparative global historical perspective. The pod is based on a the British Academy-funded project, and a cooperation between NordGlob, the University of Bonn and Edmond Smith at the University of Manchester.

sari nauman

I det här avsnittet intervjuas Sari Nauman (Göteborgs universitet), som utforskar skapandet av gränser och koncept som säkerhet och säkretisering, utifrån ett empiriskt fokus på flyktingar och migranter, i det Svenskt-Finska riket under det tidiga 1700-talet.

In this episode, Sari Nauman (Gothenburg University) is interviewed about her research, exploring border-making based on concepts such as security and securitization, with an empirical focus on refugees and migrations in Swedish-Finnish realm in the early 18th century.

Fotot ovan visar en supplikation från en finsk flykting 1710 (foto: Sari Nauman)

The photo above is of a supplication written by a Finnish refugee in  1710 (photo: Sari Nauman)


barend noordam

I det här avsnittet intervjuas Barend Noordam (Universitat Autonòma de Barcelona), som utforskar skapandet av gränser som en orsak och effekt av utbyten kring militär teknologi i relationer mellan det Osmanska riket och Ming-imperiet under 1500 och 1600-talet.

This episode is an interview with Barend Noordam (Universitat Autonòma de Barcelona), who analyses border-making as a cause and an effect of exchanges of military technology between the Ottoman and Ming empires during the 16th and 17th centuries

This podcast is also available on: